مدل سازی دینامیکی و کنترل درایو موتور القایی با بکارگیری استراتژی فلتنس دیفرانسیلی

با توسعه های انجام شده در کنترل درایو موتور القایی در سالهای اخیر، جذابیت بکارگیری این موتورها در مقایسه با درایوهای DC افزایش داشته است. در اکثر کارها کنترل هایی که در مورد درایو موتور القایی توسعه پیدا کرده اند عمدتا از نوع اسکالر و خطی بوده اند که با وجود قابلیت های قابل قبول دقت لازم را در مواجهه با اختلالات را نداشته ایم. در این مقاله، یک روش کنترلی جدید مبتنی بر ویژگی مسطح بودن دیفرانسیلی برای کنترل دور موتور القایی پیشنهاد شده است. در سالهای اخیر کاربرد ساختار کنترل Flatness در حوزه های مختلف مهندسی برق و حوزههای دیگر فیزیک طرفداران بسیاری داشته است. روش مبتنی بر فلتنس برای کنترل سیستم های غیر خطی در دو سطح تولید و تعقیب مسیر مطلوب بخوبی پذیرفته شده است و هدایت سیستم به سمت مقادیر مطلوب با ملاحظه قیود سیستم بخوبی انجام می شود. مزیت اصلی این روش، امکان پیش بینی رفتار متغیرهای حالت سیستم در حالت ماندگار و گذراست. لذا روش کنترل فلتنس می تواند مقاوم تر از روش های کنترلی دیگر عمل کند. در این مقاله ساختار Flatness برای بهبود پایداری گذرای موتور القایی استفاده شده است و کارآیی این مفهوم کنترلی در مقایسه با کنترل برداری مرسوم نیرومندی آنرا اثبات میکند. نتایج شبیه سازی حوزه زمان توانایی این استراتژی کنترلی را در توسعه روی درایو موتور القایی نشان می دهد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان